Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
° 2005-2006
° 2007
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2012r. strona główna 

2012r.
Obwieszczenie Nr 7/2012 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Obowiązuje od: 2012-11-20   Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:14:53, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz MiG Szczekociny
Obwieszczenie Nr 6/2012 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Obowiązuje od: 2012-11-20   Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 10:13:43, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz MiG Szczekociny
Obwieszczenie Nr 5/2012 
 Ogłoszenie Burmistrza MiG ws. zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Starzyny w dniu 14.06.2012r. o godz. 18.00
Obowiązuje od: 2012-06-06   Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 12:02:41 Informację zaktualizowano 2012-06-06 12:17:25, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Obwieszczenie Nr 4/2012 
 Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 27.04.2012r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "ELEKTROWNIE WIATROWE" na obszarze gminy Szczekociny oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "ELEKTROWNIE WIATROWE" na obszarze gminy Szczekociny
Obowiązuje od: 2012-04-27   Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 12:55:22, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Obwieszczenie Nr 3/2012 
 Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 23.03.2012r. ws. zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie na wschód od ul. Żarnowieckiej
Obowiązuje od: 2012-03-23   Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 10:12:57 Informację zaktualizowano 2012-03-23 10:36:14, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Obwieszczenie Nr 2/2012 
 Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24.02.2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny oraz z dnia 02.03.2012r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny
Obowiązuje od: 2012-02-24   Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 07:49:03 Informację zaktualizowano 2012-03-23 10:06:36, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Obwieszczenie Nr 1/2012 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiocznego
Obowiązuje od: 2012-01-04   Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 07:47:47, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
wersja do druku