Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze
 
 Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Szczekociny - sołectwa, osiedla

Sołectwo, osiedle tworzy rada miasta i gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, natomiast osiedla jest zebranie miszkańców.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Organem wykonawczym osiedla, wybieranym na okres kadencji jest:

  1. zarząd osiedla składający się z minimum 3 osób, w tym z przewodniczącego osiedla.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw i osiedli sprawuje rada miasta i gminy oraz burmistrz.

Więcej informacji: Statut Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-16 14:47:25 Informację zaktualizowano 2011-04-08 11:50:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
 

 

Gmina

Sołectwa

Miejscowości objęte działaniem sołectwa

Sołtys

Szczekociny

Bonowice

Bonowice(w)

Pasek Jerzy

Szczekociny

Brzostek

Brzostek(w)

Bohdan Sowa 

Szczekociny

Bógdał

Bógdał(w)

Miszczyk Jan

Szczekociny

Chałupki

Chałupki (w)

Kwiecień Anna

Szczekociny

Drużykowa

Drużykowa (w)

Gwiazda Aleksandra

Szczekociny

Goleniowy

Goleniowy (w)

Chabierski Rafał

Szczekociny

Grabiec

Grabiec (w)

Baran Grzegorz

Szczekociny

Gustawów - Małachów

Gustawów (w) i Małachów (w)

Szymczyk Andrzej

Szczekociny

Ołudza

Ołudza (w)

Ptaszek Zdzisław

Szczekociny

Przyłęk

Przyłęk(w)

Warzecha Władysław

Szczekociny

Rędziny

Rędziny(w)

Harazińska Barbara

Szczekociny

Rokitno

Kolonie: Kaszczor, Podkaszczor, Zachojnie Lewe, Zachojnie Prawe, Podlipie, Kopaliny, Podlas, Kresy, Kulzów, Szafranka, Krakówka

Seweryn Anna

Szczekociny

Siedliska

Siedliska(w)

Bielanowicz Radosław

Szczekociny

Starzyny

Starzyny(w)

Bogusław Krzętowski

Szczekociny

Szyszki - Łąkietka

Szyszki(w) i Łąkietk(k)

 

Majchrzak Marianna

 

Szczekociny

Tęgobórz

Tęgobórz(w)

Szlęk Jarosław

Szczekociny

Wólka Ołudzka

Wólka Ołudzka(w)

Kania Marek

Szczekociny

Wólka Starzyńska

Wólka Starzyńska(w)

Stępień Aleksander

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-19 08:37:05 Informację zaktualizowano 2013-01-29 08:29:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku