Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Szczekociny  www.szczekociny.pl
BIP Jednostek
Dane
Gmina Szczekociny
Urząd Miasta i Gminy
Organy
Rada Miasta
Burmistrz
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Interpelacje
Uchwały Rady
Informacje o środowisku
Zarządzenia burmistrza
Ogłoszenia
° 2005-2006
° 2007
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
Komunikaty
Kontrole
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
WYBORY
sprawdz stan sprawy
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Konkurs
SPIS POWSZECHNY 2011
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
NGO
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej UMiG
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2005-2006 strona główna 

2005-2006
Obwieszczenie 30/2006 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ws. podania do publicznej wiadomości, wydania decyzji: nr 69/06 w dniu 27.11.2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowa linii kablowej rozdzielczej 1KV dla zasilania budynków letniskowych (na działkach nr ewid. 414/5, 414/7) w m. Szyszki – Łąkietka gm. Szczekociny (inwestycja realizowana na działkach 414/2, 414/5, 414/10, 415/1, 415/9, 420) oraz nr 73/06 w dniu 27.11.2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowa linii kablowej rozdzielczej 1KV dla zasilania budynków letniskowych (na działkach nr ewid. 425/10, 425/11, 425/17) w m. Szyszki – Łąkietka gm. Szczekociny (inwestycja realizowana na działkach 427/12, 425/26).
Data wprowadzenia informacji 2006-12-18 20:59:30, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 29/2006 
 Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-29 14:54:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 28/2006 
 Protokół z wyborów z dnia 12.11.2006r. na Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2006-11-15 14:32:47, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 27/2006 
 Protokół z wyborów z dnia 12.11.2006r. do Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-15 14:31:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 26/2006 
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania budynków letniskowych w m. Szyszki-Łąkietka (inwestycja realizowana na działkach nr ewid. 427/12,425/26 ).
Data wprowadzenia informacji 2006-11-09 14:47:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 25/2006 
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania budynków letniskowych w m. Szyszki-Łąkietka (inwestycja realizowana na działkach nr ewid. 414/2,414/5,414/7,414/10,415/1,415/9 i 420).
Data wprowadzenia informacji 2006-11-09 14:46:29, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 24/2006 
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania budynków letniskowych w m. Szyszki-Łąkietka (inwestycja realizowana na działkach nr ewid. 270/5,271/5 i 259/5 ).
Data wprowadzenia informacji 2006-11-09 14:45:25, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 23/2006 
 Obwieszczenie o postępowaniach dot. postepowań administracyjnych o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. : Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Starzyny , Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk i Szyszki – Łąkietka
Data wprowadzenia informacji 2006-11-09 14:43:37, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 22/2006 
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania budynków letniskowych w m. Szyszki, gm. Szczekociny ".
Data wprowadzenia informacji 2006-10-19 14:05:58, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 21/2006 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania budynków letniskowych ; Szyszki – Łąkietka gm. Szczekociny ”
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 09:31:55, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 20/2006 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania budynków letniskowych; Szyszki – Łąkietka gm. Szczekociny ”
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 09:28:44, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 19/2006 
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ws. okręgów wyborczych, ich granic i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach oraz o wyznaczonej siedzibie Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2006-09-21 14:50:27 Informację zaktualizowano 2006-09-21 14:51:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 18/2006 
  Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2006-09-06 14:24:32, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 17/2006 
 Informacja dot. wniosku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Starzyny, Brzostek, Przyłęk, Szyszki – Łąkietka, - gm. Szczekociny"
Data wprowadzenia informacji 2006-08-31 11:14:05, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 16/2006 
 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Punkt skupu i przeładunku złomu” zlokalizowanego w Szczekocinach przy ul. Leśnej 7
Data wprowadzenia informacji 2006-08-31 11:09:21 Informację zaktualizowano 2006-08-31 11:09:50, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 15/2006 
 Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:14:20 Informację zaktualizowano 2006-07-17 12:14:45, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 14/2006 
 Obwieszczenie ws wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:12:36, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 13/2006 
 Informacja ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Starzyny, Przyłęk, Brzostek, Szyszki - Łąkietka - gm. Szczekociny.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:35:17, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 12/2006 
 Informacja ws. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzęcia pod nazwą '' Punkt skupu i przeładunku złomu'' w Szczekocinach ul. Leśnej 7.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 13:55:10, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 11/2006 
 Obwieszczenie ws. postanowień dot. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 13:10:59 Informację zaktualizowano 2006-06-29 14:50:41, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 10/2006 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowa kablowej linii rozdzielczej nN od stacji transformatorowej S-660 Szczekociny Polna II do złącza pomiarowego na działce nr ewid. 1465/3 w Bonowicach
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 11:22:29 Informację zaktualizowano 2006-06-14 11:22:56, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 9/2006 
 Obwieszczenie ws. zakończenia postępowania dot. ustalenia inwestycji celu publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-18 13:30:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 8/2006 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2006-05-17 12:15:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 7/2006 
 Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowań administracyjnych o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2006-05-17 12:12:41, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 6/2006 
 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Montaż urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM o oznaczeniu BT-24619 Rokitno”
Data wprowadzenia informacji 2006-04-10 14:49:04, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 5/2006 
 Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Sieć rozdzielcza nn stacji s-660 w m. Szczekociny"
Data wprowadzenia informacji 2006-02-16 14:53:42, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 4/2006 
 Obwieszczenie ws. "Przebudowa wiaduktu w km 177,579 linii E-65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, szlak p. Odg. Knapówka - Psary - stacja Góra Włodowska"
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 13:27:38 Informację zaktualizowano 2006-02-15 13:37:26, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 3/2006 
 Informacja ws, wnioseku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzęcia pod nazwą
Data wprowadzenia informacji 2006-01-25 14:16:08 Informację zaktualizowano 2006-04-10 14:57:33, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 2/2006 
 Informacja ws. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej „ PLUS GSM '' o oznaczeniu BT-24519 Rokitno
Data wprowadzenia informacji 2006-01-25 14:12:56 Informację zaktualizowano 2006-04-10 15:01:20, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 1/2006 
 Informacja ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS GSM“ o oznaczeniu BT – 24518 Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2006-01-25 14:06:59 Informację zaktualizowano 2006-05-18 08:49:48, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 5/2005 
 Informacja ws. w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. Stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS” GSM Nr BT-24518 w Szczekocinach, działka nr ewid. 2465/1
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 13:36:47 Informację zaktualizowano 2006-05-18 08:53:03, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 4/2005 
 Informacja ws. ustalenia inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. Stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS” GSM Nr BT-24519 w Rokitnie, działka nr ewid. 1119/1. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy prowadzone było na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska sprzed jej nowelizacji z dnia 27.07.2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 13:34:36 Informację zaktualizowano 2006-05-18 08:56:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 3/2005 
 Obwieszczenie ws. została wydana decyzja nr 17/05 w dniu 29.11.2005r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej „Plus” GSM w Szczekocinach , działka nr ewid. 2465/1"
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 13:27:10 Informację zaktualizowano 2006-05-18 08:59:22, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 2/2005 
 Obwieszczenie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej „Plus” GSM w Rokitnie , działka nr ewid. 1119/1"
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 13:22:30 Informację zaktualizowano 2006-05-18 09:01:00, wprowadzający: Robert Dzienniak
Obwieszczenie 1/2005 
 Informacja ws. wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Dzięgielewskiego z Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z/s w Warszawie , działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Lublinie postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : „przebudowy wiaduktu na modernizowanej linii kolejowej Nr 4 E-65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie . Szlak p. odg. Knapówka –Psary – ST. Góra Włodowska." tj. na działce nr ewid. 439/2 w m. Szyszki , gm. Szczekociny
Data wprowadzenia informacji 2005-11-10 14:10:59 Informację zaktualizowano 2006-05-18 09:03:31, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku